Nordland Teater - 2004

Årsrapport 2004 for Nordland Teater

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:294
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:105
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:161
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:2
1.1.5Antall mottatte gjestespill:19
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Aristofanes82
 Boa Scenekunst197
 Eva Dons80
 Frode Rasmussen270
 Ida Løken52
 KammeRana60
 Ketil Sørbotten170
 Knot90
 Kristian Winther100
 Musikk i Troms9
 Nationaltheatret373
 Riksteatret145
 Samovarteateret263
 Stellaris DansTeater136
 Teater NOR65
 Thalia Teater382
 Torshovteatret
 Uendelig Teater201
 Victoria production200
 Sum:2875
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:16
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:10
2.1.3Antall uroppføringer:7
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:3
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:1
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:2
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Nordland Teater arbeider stadig med å utvikle ensemblets nord-norske profil. Strategien for å oppnå dette er å høyne det kunstneriske nivå for hver enkelt ansatt gjennom samarbeid med kvalifisert fagpersonell fra øvrige norske teatre, samt å studere nord-norsk virkelighet.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:28691
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:22471
 Fribilletter:2474
 Sponsorbilletter:
 Sum:2474
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:7567
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:14575
3.1.5Antall publikum i utlandet:271
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:15443
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:2875
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:11
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:185
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:16036
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

1. Det er utarbeidet et eget regelverk for økonomirutiner.
2. Budsjettet er splittet opp med hovedbudsjett, prosjektbudsjett, månedsbudsjett og likviditetsbudsjett.
3. Det er inngått lokale avtaler som sikrer både mulighet for egenutvikling for arbeidstakere, samtidig som kostnadene for arbeidsgiver er lave og nytten høy.
4. Innkjøpsavtaler er inngått

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

1.NT har nå oppnåd 6 år på rad med regnskapsmessig overskudd.            
2. Egenkapitalen er bygd opp fra en negativ kapital i 1998 til en positiv egenkapital på 2,3 millioner kroner ved utgangen av 2004.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

1. NT skal lage scenekunst av høy kvalitet.
2. NT skal spesielt vektlegge tilbud til barn og unge.
3. NT skal formidle sine foestillinger til flest mulig innen fylket.
4. NT skal bidra til utvikling og samarbeid med det øvrige kulturliv i Fylket.
5. NT skal bidra til å ivareta Regionalt samarbeid og samarbeid på Nordkalotten.
6. NT skal bidra til å ivareta dans som scenekunstuttrykk.
7. NT skal formidle norsk og europeisk samtidsteater.
8. NT skal bidra til bruk av nyskrevet norsk dramatikk.

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

1. NT tilknytter seg kompetent og fleksibelt personale. Kjøper spesialtjenester ved behov.
2. NT satser på konseptet "Unge Nordland" - forestillinger med og for ungdom. Om lag 50% av forestillingene i 2004 var for barn og unge.
3. Av fylkets 44 kommuner nås omlag 40 av disse årlig. Sammenlignet med 5 år tilbake er antall publikum økt med 40%. 4. NT har en rekke praktiske eksempler på samarbeid med kulturinstitusjoner og teatermiljø. NT har samarbeidsavtale og kontorfellesskap med Syd-samisk teater. NT arrangerer årlig teaterfestival.
5. NT samarbeider med Festspillene i Nord-Norge, Hålogaland Teater og Beaivvas Sami Teather, samt med miljø i Russland og Sverige.
6. NT inviterer gjestespill og legger tilrette for bruk av våre scener for dans, f.eks Stellaris DansTeater, Jo strømgren, TipToe, diverse gjestespill.
7. Norgespremiere i 2004 på produksjonen "Camping" av John Godber, Norgespremiere i 2002 på produksjonen "Rocky" av Martin Kellerman. 8. For sesongen 2004 Verksted med hensikt å utvikle forestilling av Kjell Kristensens verk "Good night Irene", å utvikle Unge Nordland forestillingen "Kanin" sammen med dramatiker Erik Smith-Meyer, utvikle forestilling basert på O.E Rølvågs romanserie om Peder Seier. Premiere 2006

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:3
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
  • Syd-Samisk Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

Produksjonen "Aernien Bijre"
NT har teknikk, lokaler

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
  • Uendelig Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

Produksjonen "Bare idioter tror på kjærligheten."
NT hadde teknikk, regi, deler av kunstnerisk personale, lokaler, turneapparatet.
UE deler av kunstnerisk personale, manus, produsent

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
  • KammeRana
  • Musikk i Nordland
  • VefsnEnsemblet

Beskrivelse av samarbeidets art:

Produksjonene "Heksemusikk", "Babar" og "Peter og ulven".
NT stiller med skuespillere, regi, scenografi og annen teknisk avvikling.
Samarbeidspartnerne med komposisjon og musikere