BIT Teatergarasjen - 2010

Årsrapport 2010 for BIT Teatergarasjen

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:177
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:177
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:12
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Alain Buffard255
 Alan Øyen/Winter guests301
 Ann Liv Young (US)146
 Carte Blanche149
 Davis Freeman | Random Scream150
 Harakiri Farmers92
 Hugo Glendinning Adrian Heathfield | Tim Etchells (England)63
 impure company150
 Mathilde Monnier & La Ribot300
 Plumes dans la tête58
 Therese Markhus120
 Ugo Dehaes / Kwaad Bloed144
 Sum:1928
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:10
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:40
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:17
2.1.3Antall uroppføringer:12
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:19
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:21
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:
 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:16034
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:6321
 Fribilletter:1792
 Sponsorbilletter:
 Sum:1792
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:16034
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:13818
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:1928
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:919
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:

---

 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:

---

 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:

---

 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:

---

 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

---

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

---

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:

---

 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

---

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

---

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:

---

 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:

---

 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:

---

 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:17
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
 • Black Box Teater
 • NONcompany

Beskrivelse av samarbeidets art:

NON Companys "Rekonstruksjoner"
CO-produksjon, turné- og gjestespillsamarbeid.

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
 • Avant Garden
 • Davis Freeman | Random Scream

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Assassins"
Turné og gjestespillsamarbeid

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
 • Avant Garden
 • Black Box Teater
 • tg STAN

Beskrivelse av samarbeidets art:

"The Tangible"
CO-produksjon, turné- og gjestespillsamarbeid.

 
 
Samarbeidsprosjekt 4:

Samarbeidspartner(e):
 • Black Box Teater
 • De Utvalgte

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Drømmen"
Co-produksjon, turné- og gjestespillsamarbeid

 
 
Samarbeidsprosjekt 5:

Samarbeidspartner(e):
 • Avant Garden
 • Black Box Teater
 • Verdensteatret

Beskrivelse av samarbeidets art:

"And all the questionmarks started to sing"
Co-produksjon og turné- og gjestespillsamarbeid

 
 
Samarbeidsprosjekt 6:

Samarbeidspartner(e):
 • Ann Liv Young (US)
 • Avant Garden
 • Black Box Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Sherry Show"
Turné- og gjestespillsamarbeid. Ann Liv framførte en annen forestilling i Trondheim og Oslo enn i Bergen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 7:

Samarbeidspartner(e):
 • Carte Blanche
 • Karen Foss Quiet Works

Beskrivelse av samarbeidets art:

"To"
Co-produksjon

 
 
Samarbeidsprosjekt 8:

Samarbeidspartner(e):
 • Pedro Gomez-Egana

Beskrivelse av samarbeidets art:

"domain of things and other histories"
Co-produksjon

 
 
Samarbeidsprosjekt 9:

Samarbeidspartner(e):
 • Par B.L.Eux / Benoît Lachambre

Beskrivelse av samarbeidets art:

"---O oui---"
Co-produksjon

 
 
Samarbeidsprosjekt 10:

Samarbeidspartner(e):
 • Avant Garden
 • Black Box Teater
 • Heine Avdal/Deep Blue (NO/BE)

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Field Works - hotel"
Co-produksjon og turne- og gjestespillsamarbeid

 
 
Samarbeidsprosjekt 11:

Samarbeidspartner(e):
 • Jan Decorte / CAMPO

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Tanzung"
Co-produksjon

 
 
Samarbeidsprosjekt 12:

Samarbeidspartner(e):
 • Bergen Dansesenter
 • Carte Blanche

Beskrivelse av samarbeidets art:

Oktoberdans.
CO-produksjon og generelt samarbeid.

 
 
Samarbeidsprosjekt 13:

Samarbeidspartner(e):
 • Black Box Teater
 • Den Nationale Scene
 • Stamsund Internasjonale Teaterfestival
 • Transiteatret

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Ressentiment - pavane til en død prinsesse"
Co-produksjon og turne- og gjestespillsamarbeid

 
 
Samarbeidsprosjekt 14:

Samarbeidspartner(e):
 • Annie Dorsen (USA)
 • Avant Garden
 • Black Box Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Hello hi there"
Co-produksjon og turne- og gjestespillsamarbeid

 
 
Samarbeidsprosjekt 15:

Samarbeidspartner(e):
 • Avant Garden
 • Black Box Teater
 • Heine Avdal/Deep Blue (NO/BE)

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Field works - office"
Co-produksjon

 
 
Samarbeidsprosjekt 16:

Samarbeidspartner(e):
 • RAS (Regional Arena for Samtidsdans)
 • Therese Markhus

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Her Shadow is named susan"
Gjestespillsamarbeid

 
 
Samarbeidsprosjekt 17:

Samarbeidspartner(e):
 • Avant Garden
 • Black Box Teater
 • [minus 20]

Beskrivelse av samarbeidets art:

"The Fork"
Co-produksjon og turne- og gjestespillsamarbeid