Oslo-Filharmonien - 2008

Årsrapport 2008 for Oslo-Filharmonien

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:90000
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:8000
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:87000
 Fribilletter:3500
 Sponsorbilletter:1600
 Sum:5100
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:71000
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:2300
1.1.6Antall publikum i utlandet:14000
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:80300
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:1200
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:7500
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:89
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:5
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:61
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:6
1.2.5Antall konserter i utlandet:7
1.2.6Antall symfonikonserter:76
1.2.7Antall kammerkonserter:14
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:4
1.2.9Antall transmisjoner:27
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:2
 
Repertoar CD 1:

DVD:
Sibelius, symfoni nr. 5

 
 
Repertoar CD 2:

Monrad Johnsen: Pan og klaverkonsert
Kvadal: Klaverkonsert

 
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:

Barn/unge: I tillegg til konsertene har Oslo-Filharmonien fast tilbud for besøk fra skoler, korps o.a. i Oslo og Akershus. Det var i 2008 ca. 80 slike arrangementer.

 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:
 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:122
2.2.2Antall urframføringer:5
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:11
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:22
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:
 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:
 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:
 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser: