Det Norske Solistkor - 2001

Årsrapport 2001 for Det Norske Solistkor

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:
 Fribilletter:
 Sponsorbilletter:
 Sum:
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:
1.1.6Antall publikum i utlandet:
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:
1.2.5Antall konserter i utlandet:
1.2.6Antall symfonikonserter:
1.2.7Antall kammerkonserter:
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:
1.2.9Antall transmisjoner:
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:
 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:
 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:
2.2.2Antall urframføringer:
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:
 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:
 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:
 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser: