Kilden - Agder Teater - 2008

Årsrapport 2008 for Agder Teater

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:302
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:218
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:59
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:16
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Anitra Therese Eriksen - I skyggen av Nora230
 ASSITEJ2551
 BM Production848
 Carte Blanche128
 Jo Strømgren Kompani121
 KdP/Alter Ego25
 Kirsti Kinsarvik - Den unge Sigrid Unset312
 Laffen & Kikka458
 Nama Management - Gråtass513
 Nama Managements & Events AS - Sergio Pilar127
 Opera Sør189
 Peer Gynt AS162
 Riksteatret3563
 Rupi v/Pia Tellefsen106
 Scenekompaniet358
 UiA studenter127
 Sum:9818
1.1.6Antall transmisjoner:1
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:34
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:13
2.1.3Antall uroppføringer:1
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

AT har fortsatt satsningen på barn og unge, både gjennom egenproduksjoner og innkjøpte produksjoner. AT hadde som følge av dette svært stor aktivitet knyttet til Den kulturelle skolesekken. Satsingen på figurteater har vært videreført, særlig gjennom to av våre produksjoner for barn og unge.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:43461
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:35230
 Fribilletter:2351
 Sponsorbilletter:926
 Sum:3277
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:37340
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:5331
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:33643
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:9818
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:19
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:245
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:27578
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

AT har fortsatt forbedringsarbeidet mht rapporteringsrutiner i alle ledd.

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:
 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Styret har vedtatt strategiplan for perioden 2006-09.

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

AT har fortsatt arbeidet for å gi sine ansatte forsvarlige arbeidsforhold. Vi har med grunnlag i strategiplanen fortsatt videreutviklingen innenfor våre kunstneriske fokusområder. Vi har fortsatt å utvikle samarbeidet med Opera Sør og Kristiansand Symfoniorkester, særlig med fokus på organisatorisk samordning mot innflytting i nytt teater- og konserthus.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:3
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
  • Duda Paiva

Beskrivelse av samarbeidets art:

Samproduksjon figurteater med det nederlandsk-brasiliansk-spanske ensemblet Duda Paiva. Premiere under Den Internasjonale Figurteaterfestivalen 2009. Lukket visning i 2008.

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
  • Kristiansand Symfoniorkester
  • Opera Sør
  • Stiftelsen Arkivet
  • Stiftelsen Never Again
  • Vest Agder Fylkeskommune

Beskrivelse av samarbeidets art:

Agder Teater hadde ansvaret for teaterdelen av samproduksjonen Operasjon Almenrausch av Tore Vagn Lid.

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
  • Kristiansand Symfoniorkester
  • Opera Sør

Beskrivelse av samarbeidets art:

Henry Purcells "Dido og Aeneas"