Bergen Nasjonale Opera - 2009

Årsrapport 2009 for Den Nye Opera

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:42
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:38
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:2
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:2
1.1.5Antall mottatte gjestespill:2
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Berliner Ensemble/Festspillene i Bergen1619
 Opera Bergen2293
 Sum:3912
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
 KAPITTEL 323: SCENEKUNSTFORMÅL 
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:321
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:262
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
 KAPITTEL 323: SCENEKUNSTFORMÅL 
1.2.6Antall symfonikonserter:1
1.2.7Antall kammerkonserter:5
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:11
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:9
2.1.3Antall uroppføringer:1
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:1
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:
 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:23703
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:14887
 Fribilletter:225
 Sponsorbilletter:1269
 Sum:1494
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:22745
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:260
3.1.5Antall publikum i utlandet:698
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:19791
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:3912
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:2
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:16
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:10949
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:
 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:
 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:
 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:
 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:7
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
 • Bergen Filharmoniske Orkester
 • Bit 20 Ensemble
 • Opéra National de Paris

Beskrivelse av samarbeidets art:

MELANCHOLIA
Georg Friedrich Haas/Jon Fosse
Torsdag 12.2 og lørdag 14.2, Grieghallen, Bergen
Bergen Filharmoniske Orkester/BIT20 Ensemble
Produsert av Den Nye Opera og Opéra National de Paris, i samarbeid med Stavanger2008, Den Norsk Opera &
Ballett, Ultimafestivalen og AdOpera!
Publikum: 1 596

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
 • Bergen Filharmoniske Orkester
 • Dansk Radio
 • Festspillene i Bergen

Beskrivelse av samarbeidets art:

SOUNDS LIKE YOU/ROSENKAVALERSUITE/ROSAMUNDE
20. og 22.5, Festspillene i Bergen, Grieghallen
Samproduksjon med Dansk Radio
Bergen Filharmoniske Orkester
Produsert av Den Nye Opera og Festspillene i Bergen
Publikum: 2 486

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
 • Ung Symfoni

Beskrivelse av samarbeidets art:

SOMMEROPERA
Sommerfestival UngOpera
29.6-5.7
Pjotr Ilitsj Tsjaikovskij: Eugene Onegin
30.6, 1.7, 3.7 og 4.7
Bergenhus festning
Produsert av Den Nye Opera, i samarbeid med Nasjonale Festningsverk, Bergenhus Festning, Ung Symfoni,
Grieghallen og Griegakademiet
Publikum: 1926

 
 
Samarbeidsprosjekt 4:

Samarbeidspartner(e):
 • Bergen Filharmoniske Orkester
 • Festspillene i Bergen

Beskrivelse av samarbeidets art:

VÅROFFERET / RIDDER BLÅSKJEGGS BORG
Igor Stravinskij / Bela Bartok
28.5, Festspillene i Bergen, Grieghallen
Bergen Filharmoniske Orkester
Produsert av Den Nye Opera og Festspillene i Bergen
Publikum: 602

 
 
Samarbeidsprosjekt 5:

Samarbeidspartner(e):
 • BrassWind
 • Manger Musikklag
 • Opera Omnia

Beskrivelse av samarbeidets art:

HYPERMUSIKAL
Glenn Erik Haugland/Heidi Tronsmo
27.9 kl. 18 og 20, Logen Teater Bergen, Urpremiere
29.9, Fjellheim, Os
30.9, Radøyhallen, Manger
Manger Musikklag
Produsert av Den Nye Opera, Opera Omnia og Brasswind. En AdOpera! produksjon.
Publikum: 515

 
 
Samarbeidsprosjekt 6:

Samarbeidspartner(e):
 • Teatr Wielki (Den polske nasjonalopera)

Beskrivelse av samarbeidets art:

OPHELIAS: DEATH BY WATER SINGING
Henrik Hellstenius/Cecilie Løveid
11., 12. og 13.10, Teatr Wielki (Den polske nasjonalopera), Warzsawa
The Polish National Ballet, The Polish National Opera Orchestra
Produsert av Den Nye Opera og Teatr Wielki
En AdOpera! produksjon.
Publikum: 698

 
 
Samarbeidsprosjekt 7:

Samarbeidspartner(e):
 • Bergen Filharmoniske Orkester

Beskrivelse av samarbeidets art:

OPERAGALLA
29.10 og 31.10, Grieghallen
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Filharmoniske Kor
KorVest
Publikum: 3023