Det Norske Blåseensemble - 2003

Årsrapport 2003 for Det Norske Blåseensemble anno 1734

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:8000
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:1600
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:4305
 Fribilletter:600
 Sponsorbilletter:100
 Sum:700
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:4185
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:3815
1.1.6Antall publikum i utlandet:100
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:6000
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:500
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:2500
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:57
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:12
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:16
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:41
1.2.5Antall konserter i utlandet:1
1.2.6Antall symfonikonserter:47
1.2.7Antall kammerkonserter:5
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:5
1.2.9Antall transmisjoner:7
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:
 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:
 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:261
2.2.2Antall urframføringer:3
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:44
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:71
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:
 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:
 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:
 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser: